Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie visar stor nytta med LIMM

En ny hälsoekonomisk studie visar att den skånska LIMM-modellen för läkemedelsgenomgångar kan öka patientsäkerheten och sänka vårdens kostnader kraftigt.

Studien, som presenteras idag, genomfördes av en forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE.

Enligt studien genereras besparingar på 3 800 kronor för varje patient som läggs in på sjukhus om LIMM-modellen tillämpas.

Dessutom ger arbetssättet säkrare vård och bättre hälsa för patienterna.

LIMM är en evidensbaserad modell för systematisk och individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

Den används idag på flera sjukhus i regionen. Hela modellen har införts på ett 20-tal vårdavdelningar. Utskrivningsinformation enligt LIMM har införts på alla de skånska sjukhusens vårdavdelningar.

Läs hela studien här.

Mest läst