Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens Service backar om avgiftshöjning för kedjor

En förändring av högkostnadsskyddet vid nyåret kommer antagligen inte att höja apoteksbolagens avgift till Apotekens Service AB.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare flaggade Apotekens Service AB, i sitt remissvar på förslaget om ändrat högkostnadsskydd, för att den valda tidpunkten skulle innebära en merkostnad i miljonklassen för bolaget.

Kostnaderna skulle eventuellt, enligt remissvaret, behöva täckas via en höjning av den avgift som apoteken betalar till bolaget, enligt det statliga bolagets resonemang.

En höjning vid årsskiftet skulle nämligen kräva att Servicebolaget måste förändra den gamla plattformen för högkostnadsdatabasen, strax före utfasningen av densamma.

Så sent som i mitten av november bekräftade företrädare för Apotekens Service att kostnadsökningen skulle komma att belasta apoteksaktörerna.

Men nu är Apotekens Service AB:s bedömning att det inte behöver bli någon höjning av avgiften.

– Jag vet att vi skrev om ökade kostnader i remissen, men vi har nu hittat ett kostnadseffektivt sätt att utveckla högkostnadstrappan så att det går att använda två system parallellt, säger Eva Reimers, kommunikationschef på Apotekens Service.

– Det är ju TLV som i slutändan bestämmer avgiften som apoteksaktörerna betalar till oss, men jag skulle inte tro att högkostnadsdatabasen i sig ger en höjning av avgiften.

Mest läst