Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Få om budet i Östergötland

Landstinget i Östergötland slapp överklaganden – Apoteket Farmaci sköter läkemedelsförsörjningen från maj nästa år. Men konkurrensen i upphandlingen var i princip obefintlig. Läkemedlen ska till stor del skeppas in från ett centrallager utanför länet.

Apoteket Farmaci tar över läkemedelsförsörjningen till sjukvården i Östergötland den 1 maj 2012. Det står nu definitivt klart sedan inga överklaganden inkommit till landstinget. Tidsramen för överklaganden gick ut i fredags.

Mikael Svensson är apotekare och enhetschef för landstingets läkemedelsgrupp.

Hur kommer ni att hantera läkemedelsförsörjningen?

– De flesta landsting tänker på övergripande nivå ganska lika. Vi bestämde dock tidigt att vi inte ville ha en delad entreprenad som i Region Skåne och Västra Götaland. Vi bedömde att en uppdelning skulle kunna orsaka problem kring ansvarsfördelningen. Samtidigt gav kraven på en helhetslösning en risk för färre anbudsgivare, säger Mikael Svensson.

Den senare farhågan får ses som besannad – i upphandlingen fanns bara två anbudsgivare. Förutom vinnande Apoteket Farmaci deltog bara en ytterligare aktör, ett läkemedelsföretag som delvis missuppfattat uppdragets omfattning.

Mikael Svensson bedömer att två till tre aktörer i landet hade kunnat klara det omfattande uppdraget. Uppstickaren Vårdapoteket, som tagit hem flera andra upphandlingar, valde alltså att inte lägga något anbud i Östergötland.

Precis som andra landsting vill Östergötland centralisera läkemedelsförsörjningen, samtidigt som sjukhusapoteken läggs ned i sin nuvarande form.

– Men det är viktigt att poängtera att entreprenören kommer att tillhandahålla farmacevter på sjukhusen. Dessutom kommer mindre läkemedelslager att finnas där. Den centrala lösningen blir tvådelad, där ett centrallager kommer att finnas utanför länets gränser och ett mindre i Östergötland, berättar Mikael Svensson.

– Vi får en invand entreprenör, men uppdraget innebär ändå stora omställningar. Nu ska vi under förberedelsetiden etablera en ”övergångsregering”. Det var en lättnad att det inte kom något överklagande, det hade inte varit något drömscenario.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 maj 2012.

Avtalstiden är fyra år, med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Mest läst