Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Medstop: ”Smartast att laga taket när solen skiner”

Apoteksvarslen måste ses mot bakgrund av att omregleringen har spätt ut antalet receptexpeditioner på fler apotek, säger Medstops vd Fredrik Söderberg i en intervju apropå företagets aktuella neddragningar.

Fredrik Söderberg säger sig ha full respekt för de farhågor som Thony Björk gav uttryck för på svenskfarmaci.se igår apropå varslen inom branschen.

– Men marknaden är fruktansvärt tuff och konkurrenstrycket är mycket stort. Vi bedömer att det kommer att fortsätta så och vi måste därför tyvärr minska vår kostnadsmassa. Det är ett tungt beslut men också ett sätt att agera ansvarsfullt inför framtiden, det är bäst att laga taket när solen skiner, säger han.

Fredrik Söderberg poängterar också att omregleringen, via fler apotek, gjort att volymen av receptexpedieringar spätts ut.

– Det gör att apoteken idag har mer tid per expedierat recept än på monopoltiden, och så kommer det att vara för Medstops del även efter att varslet verkställts.

Han exemplifierar med Västerås, där antalet apotek mer än fördubblats efter omregleringen.

– Men läkarna i Västerås skriver förstås inte ut mer läkemedel. Snittapoteket i Västerås har därför rent matematiskt mindre än 50 procent av receptvolymerna jämfört med tidigare. Det här är förstås något som måste påverka bemanningen.

Hur många farmacevter som påverkas är oklart, men varslet kommer enligt Fredrik Söderberg att beröra alla yrkeskategorier.

Den geografiska fördelningen av varslen är dock klar – Medstops västra region kommer att drabbas hårdast med 40 varsel, medan 15 tjänster berörs i östra respektive södra Sverige.

Fackliga förhandlingar har inletts.

Mest läst