Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre landsting belönas för lägre antibiotikaanvändning

Landstingen i Dalarna, Västernorrland och Jämtland har minskat antibiotikaförskrivningen mest och får dela på 75 miljoner kronor enligt årets ”patientsäkerhetsöverenskommelse”.

I år trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft. I samband med detta satsade regeringen totalt 2,5 miljarder inom området till och med 2014.

Huvuddelen av medlen avsätts inom ramen för prestationsbaserade överenskommelser där landsting som når upp till målen i överenskommelsen får del av pengarna.

För 2011 sattes, utöver ett antal grundläggande krav, fyra kriterier upp för att få del av pengarna. Totalt fanns 400 miljoner kronor i potten.

Ett av kraven handlade om läkemedelsanvändningen, främst att minska antibiotikaförskrivning inom öppenvården.

Endast landstingen i Dalarna, Västernorrland och Jämtland klarade de definierade målen och får för detta dela på 75 miljoner kronor.

Samtliga landsting klarade de övriga tre målen. Effekten blir att de tre landstingen som lyckats särskilt med antibiotikaarbetet totalt sett får en betydligt högre tilldelning av medel – 148 kronor per invånare jämfört med 32 kronor per invånare i övriga landsting.

Mest läst