Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skånsk modell permanentas

Igår blev det klart att Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar ska införas i ordinarie verksamhet i hela Region Skåne. Ett viktigt första steg enligt Maria Landgren, apotekare och läkemedelschef i regionen. Men finansieringen är ännu inte klar.

Igår beslutade Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd att den så kallade Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar ska permanentas i regionen.

Modellen består av två olika arbetssätt, basala genomgångar som utförs av läkare, och tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för komplexa och multisjuka patientgrupper.

– Tidigare har vi provat olika modeller, men under 2011 har vi mer eller mindre arbetat enhetligt enligt Skånemodellen, som växt fram utifrån erfarenhet från en rad projekt. Metoden är i hög grad evidensbaserad, berättar Maria Landgren, apotekare och chef för läkemedelsenheten i Region Skåne.

Ett 15-tal huvudsakligen projektanställda kliniska apotekare har gjort stora delar av jobbet hittills. Men inom kort försvinner de stimulansmedel som finansierat tjänsterna.

Hur ska regionen finansiera satsningen?

– Det är oklart i några veckor till, budgeten ska tas i november.

Enligt Maria Landgren kommer det till stor del att vara upp till förvaltningarna att avgöra om man vill hantera de tvärprofessionella genomgångarna via apotekare, geriatriker eller kliniska farmakologer. I Kristianstad blev valet att fastanställa en klinisk apotekare från 2012.

Hur fort ska införandet gå?

– Beslutet i nämnden innebär att 30 procent av den aktuella målgruppen för tvärprofessionella genomgångar i regionen ska få det under 2012, i ett första steg, säger Maria Landgren.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav också regionens läkemedelsråd i uppdrag att tillsammans med företrädare för psykiatrin skapa en särskild modell för läkemedelsgenomgångar hos patienter inom psykiatrin.

Mest läst