Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Halland laddar för skifte

Halland står närmast på tur att förändra läkemedelsförsörjningen till sjukvården, och regionen förbereder sig ”frenetiskt”. Sjukhusapoteken i Halmstad och Varberg försvinner inte från dag ett, det vill säga den 1 december.

Region Halland upphandlade häromåret läkemedelsförsörjning till sjukvården tillsammans med Västra Götaland. Resultatet blev att Apoteket Farmaci ska sköta läkemedelsleveranserna medan APL tog hem tillverkningen av extempore.

För Hallands del träder det nya avtalen i kraft redan den 1 december i år, mot den 1 mars i Västra Götaland.

Till stor del ska leveranserna av läkemedel ske från ett regiongemensamt centrallager (RGL) som Apoteket Farmaci håller på att bygga upp i Mölnlycke utanför Göteborg.

Utöver det ska lager för basläkemedel finnas på vårdavdelningarna, och läkemedelsautomater med andra läkemedel som måste finnas lokalt finns redan på två sjukhus. Halland var före VGR med automater, redan för två år sedan installerades en sådan i Varberg och något senare i Halmstad.

Samtidigt kommer regionens båda sjukhusapotek i Halmstad och Varberg att skrotas.

– Vi arbetar nu frenetiskt med ett genomförandeprogram regionerna emellan och med leverantörerna APL och Apoteket Farmaci. Lösningen med ett regiongemensamt lager kommer dock inte att fungera från dag ett. Apoteket Farmaci kommer att ligga kvar med verksamhet på de båda sjukhusapoteken under en mellanperiod, säger Patrik Olsson, verksamhetschef vid Läkemedelsenheten i Halland.

– Vi kommer att kopplas på mot RGL successivt tidigt under 2012. Utmaningen för oss blir när detta sker, snarare än den 1 december, och sedan när vi går över från beställningssystemet Webbabest till e-handel.

Ser VGR er som försökskaniner?

– Lite kanske, men vi beställer inte via e-handel och RGL är inte färdigt från starten. Så det blir en ganska oförändrad hantering under en övergångsperiod.

I Region Skåne, som är mitt uppe i en liknande manöver, har klinikerna inledningsvis, som Svensk Farmaci skrev häromdagen, drabbats av många restnoteringar.

Kommer ni att få samma problem, tror du?

– Vår bedömning är att det över tid borde bli mindre problem med rester än idag, eftersom centrallagret kan ligga på stora volymer.

Det faktum att APL tog hem tillverkningsuppdraget överklagades till Förvaltningsdomstolen av Apoteket Farmaci i våras. Domstolen gick dock i juni på regionernas linje, och Apoteket Farmaci valde att inte överklaga.

Hur har dessa turer påverkat era förberedelser?

– Vi förlorade en hel del tid och kunde inte starta förberedelserna förrän mitt i sommaren. Det blev en tuff resa. Men nu är läget under kontroll, säger Patrik Olsson.

Region Halland har en central beredningsenhet för cytostatika på sjukhuset i Varberg. Den tas nu över av APL.

Mest läst