Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“LV vill begränsa yttrandefrihet”

Lif bemöter Läkemedelsverkets kritik av ett pressmeddelande - i ett pressmeddelande.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare kräver Läkemedelsverket, mot vite om 750 000 kronor, att läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim återkallar ett pressmeddelande om Pradaxa som man tolkar som marknadsföring.

Boehringer Ingelheim har beslutat att överklaga, och nu är denna överklagan färdigställd.

Samtidigt tar branschföreningen Lif nu till orda i ärendet i ett skarpt formulerat pressmeddelande.

– Det är förvånande att Läkemedelsverket plötsligt vill ändra praxis för företags möjligheter att kommunicera med journalister, säger Anders Blanck, vd för Lif.

– Pressmeddelanden är enligt lång och etablerad praxis en information till yrkesgruppen journalister, avsedd för deras oberoende vidare bedömning och bearbetning. Pressmeddelanden är därmed en viktig del i ett fungerande yttrandefrihetssystem. Läkemedelsverket vill i princip omöjliggöra den möjligheten för just läkemedelsföretag. Frågan är viktig med hänsyn till den svenska grundlagens stadganden om tryck- och yttrandefrihet, fortsätter han.

Verkets tolkning står enligt Anders Blanck “i bjärt kontrast mot den sedan länge etablerade praxis som utarbetats i Sverige, där meddelanden enbart riktade till journalister inte betraktats som marknadsföring”.

Boehringer Ingelheim yrkar i sin överklagan på att förvaltningsrätten i Uppsala ska handlägga ärendet skyndsamt.

Företaget företräds juridiskt av advokaten Helene Waxberg på byrån Mannheimer Swartling.

Mest läst