Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Startskott för granskning

I mitten av nästa år ska en stor utvärdering av de svenska farmaciutbildningarna vara klar. En bedömargrupp har tillsatts, där Björn Lindeke, professor emeritus och tidigare vd på Apotekarsocieteten, blir ordförande.

Som ett första steg hölls denna vecka ett samverkansmöte inför utvärderingen på Högskoleverket.

Där deltog bland andra Sveriges Farmacevtförbund, Lif, Sveriges Apoteksförening och Farmaciförbundet.

En bedömargrupp med representanter från universitet, studenter och arbetsliv som ska hålla i utvärderingen håller nu på att tillsättas. Utöver detta ska en expertgrupp sättas samman.

Till ordförande i bedömargruppen har Björn Lindeke utsetts. Han är professor emeritus vid Uppsala universitet och tidigare vd på Apotekarsocieteten.

– Det här blir en mycket intressant uppgift. Utvärderingen ska till stor del göras på ett annorlunda sätt än tidigare granskningar, säger Björn Lindeke till Svensk Farmaci.

Är det inte ett problem att du tidigare varit verksam vid farmacevtiska fakulteten på Uppsala universitet, som ni nu bland annat ska granska?

– Nej, jag har skrivit på att jag inte kan ses som jävig. Jag var verksam som adjungerad professor vid Uppsala universitet fram till 1990-talet men har också arbetat på uppdrag av andra lärosäten, till exempel Kalmar. Jag har också uttalat mig mycket kritiskt mot farmacevtiska fakulteten i Uppsala i olika sammanhang.

På måndag håller bedömargruppen ett första heldagsmöte.

Utöver Björn Lindeke ingår Kim Brösen från Syddansk universitet i Odense, Pia Vuorela från Åbo akademi, Carin Svensson, Kronans Droghandel samt två studeranderepresentanter i bedömargruppen.

– Gruppen kan komma att förstärkas med någon ytterligare person, säger Björn Lindeke.

Läs mer om utvärderingen av farmaciutbildningarna på Svensk Farmacis sajt på måndag.

Mest läst