Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt färre apotek i Danmark

Medan antalet apotek i Sverige exploderar blir de allt mer sällsynta i Danmark – på senare tid har 14 apotek stängt och i centrala Köpenhamn finns i nuläget bara tre. De politiska turerna pekar i riktning mot en omreglering.

I Sverige tillhörde Sveriges Farmacevtförbund de främsta tillskyndarna av en omreglering av apoteksmarknaden.

I Danmark, som inte har liberaliserat sin apoteksmarknad, motsätter sig tvärtom farmacevternas fackförbund, Pharmadanmark, en liberalisering av det privilegiebaserade apotekssystemet. Det gäller även de danska apoteksägarnas organ Apotekerforeningen.

Enligt Pharmadanmarks ordförande Antje Marquardsen är det dock sannolikt att den nyligen aviserade statliga utredningen om apotekssystemet utmynnar i någon form av reformering av det danska systemet.

Förbundet vill inte se en långtgående liberalisering i linje med den svenska, men tycker att det ändå finns behov av en grundlig undersökning av apoteksväsendet.

Bakgrunden är bland annat att Danmark är det land i Europa som har lägst antal apotek per invånare. Dessutom är trenden, till skillnad från i grannlandet Sverige, nedåtgående. 14 danska apotek har stängt på senare tid.

Enligt Arne Kurdahl, direktör på Pharmadanmark, är antalet apotek i Köpenhamns centrala stadskärna i nuläget så lågt som tre.

Det var i april som den danska regeringen, Dansk Folkeparti, Kristdemokraterna och Liberal Alliance enades om ett så kallat konkurrenspaket.  Där ingår bland annat en utredning av möjligheterna att liberalisera apotekssektorn.

Direktiven offentliggjordes före sommaren. Pharmadanmark menar att dessa är alltför inriktade på ekonomiska hänsyn och för lite på professions- och hälsoeffekter.

– Det understryker också sammansättningen av den arbetsgrupp som ska genomföra utredningen, skriver Pharmadanmarks ordförande Antje Marquardsen i  förbundets medlemstidning.

Utredningen ska vara klar senast den 1 april 2012.

Mest läst