Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt paraply för farmacevter på väg

Apoteksanställda farmacevter kan snart få en ny europeisk paraplyorganisation med säte i Wien. Det framgick vid Nordisk Farmacevtunions möte i norska Asker tidigare i augusti.

I mitten av augusti samlades Nordisk Farmacevtunion, NFU, för sitt årliga möte, denna gång i Asker utanför Oslo. NFU är ett samarbetsorgan för de nordiska fackförbunden på farmaciområdet som existerat i över 80 år.

Värdlandets delegation berättade om erfarenheter av tio års liberaliserad apoteksmarknad. Apoteken har blivit fler och möjligheten för medlemmar att förbättra sina villkor genom att byta jobb har förbättrats.

Till orosmolnen hör, enligt Norges farmaceutiske forening, NFF, tilltagande farmacevtbrist, ökat behov av juridisk hjälp hos medlemmarna och en allmänt njugg hållning från apotekskedjorna när det gäller arbetsvillkor, ersättning för obekväm arbetstid med mera.  

NFF redogjorde också för ett poängbaserat system för utvärdering av fortbildningsaktiviteter  som förbundet håller på att ta fram.

Danmarks fackförbund Pharmadanmark presenterade en grundlig medlemsundersökning som placerar förbundet i topp bland jämförbara organisationer.

De politiska turerna i landet pekar enligt ordförande Antje Marquardsen nu i riktning mot en omreglering, något som Pharmadanmark liksom de danska apoteksägarnas organ Apotekerforeningen motsätter sig.

Danmark planerar tillsammans med hittills fem andra europeiska länder, bland annat Frankrike och Tyskland, att starta en ny paneuropeisk organisation för anställda farmacevter på öppenvårdsapotek, analogt med sjukhusapotekarnas EAHP och industrifarmacevternas EIPG. Huvudkontoret är tänkt att placeras i Wien.

Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund, är dock osäker på om en ny organisation är det bästa sättet att öka den professionella farmacins inflytande på EU-nivå.

Andra vägar diskuterades också, exempelvis att gjuta nytt liv i det halvt insomnade Europharm Forum, eller att fackförbund går med i den lobbystarka apoteksägargrupperingen PGEU – vilket det inte finns några formella hinder för – och påverkar tillsammans med dessa.

Läs mer från NFU-mötet i Svensk Farmaci nummer 4 som kommer ut nästa vecka.

Mest läst