Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högkostnadsskydd ska utredas

Regeringen beslutade igår att tillsätta en ny utredning som bland annat ska se över högkostnadsskyddet för läkemedel.

Utredningens huvuduppdrag är se över hela avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel och äldre- och handikappomsorg.

Syftet är att åstadkomma ett system som bland annat bidrar till att utveckla kvaliteten och effektiviteten i vården, värnar de grupper som har störst behov och bidrar till en långsiktigt hållbar finansiering av vården.

Utredningen ska också utvärdera förutsättningarna för och konsekvenserna av att öka avgiftsuttaget.

Som en del i uppdraget ingår att se över det nuvarande högkostnadsskyddet för läkemedel, som infördes 1997. I direktiven refererar regeringen till att det inom läkemedelsområdet finns indikationer på att uttagen av recept ökar innan den fria perioden tar slut, så kallad hamstring.

Vem som får utredningsuppdraget hade i skrivande stund inte offentliggjorts.

Mest läst