Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kretsar bort i förslag till ny förbundsorganisation

Sveriges Farmacevtförbunds kretsar försvinner och ersätts av regionala samordnare, RS, enligt ett förslag som godkändes av förbundsstyrelsen idag.

Bakgrunden till förslaget är att den nya apoteksmarknaden gjort att den fackliga verksamheten flyttats över till lokala akademikerföreningar hos varje arbetsgivare. Engagemanget och aktiviteten i många kretsar har därför fullt logiskt minskat, och några kretsar, exempelvis i Västernorrland och Göteborg, har upphört.

RS uppdrag blir att företräda förbundet regionalt, och administrera 1-2 arbetsrättsliga utbildningar för fackliga förtroendemän per termin. Dessutom ska RS anordna ungefär lika många medlemsmöten i relevanta yrkesfrågor. Fackliga förhandlingar ska dock som idag skötas av akademikerföreningarna.

De regionala samordnarna föreslås väljas av fullmäktige för tvååriga mandatperioder.

Förslaget skickas nu på remiss till förbundets sektioner och kretsar. Efter detta behandlas frågan på nästa förbundsstyrelsemöte efter sommaren. Därefter kan ett slutligt förslag komma att antas vid förbundets fullmäktigemöte i höst, för att träda i kraft vid årsskiftet.

Bakom förslaget står en utredningsgrupp inom förbundet som består av Thony Björk, Marie Redeborn, Karin Gummesson, Per Boström och Jonatan Dahlkvist.

Fakta har samlats in via enkäter till förtroendevalda och medlemmar samt via dialog med andra Sacoförbund som står inför liknande frågeställningar.

Finns det andra förbund som har en organisation som liknar den föreslagna?

– Utredningen har fört dialog med bland annat arkitekternas och tandläkarnas organisationer, men det finns ingen exakt motsvarighet till det här upplägget vad jag vet. Förslaget bygger mer på hur våra kretsordföranden arbetar idag än någon mall från annat håll, säger Martin Lindeblad, förhandlingschef på förbundet och sekreterare i utredningen.

Vilka är de största fördelarna med förslaget?

– Jag tror att det blir effektivare med en ansvarig person istället för hela styrelser. Det blir också flexiblare. Istället för den ganska omständliga processen kring val av styrelser och nyval vid avhopp görs nu valen vid ett tillfälle på fullmäktige. Den geografiska uppdelningen kan också anpassas av fullmäktige utifrån var det finns intresserade och lämpade personer för RS-rollen, säger Martin Lindeblad.

Mest läst