Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pressmaterial om läkemedel stoppas

Pressmaterial från läkemedelsföretag får inte vara förtäckt marknadsföring. Det anser Läkemedelsverket som stoppar en broschyr från Lilly om ADHD-medlet Strattera. Ärendet kan få långtgående konsekvenser.

Lilly har tagit fram en broschyr om ADHD, där ett avsnitt om läkemedlet Strattera ingår. Materialet finns bara att tillgå på företagets sidor på nyhetstjänsten Mynewsdesk som är riktad till journalister.

I ett brev till Lilly uttrycker Läkemedelsverket ståndpunkten att broschyren har tydlig reklamkaraktär. Verket anser att texten inte förmedlar nackdelar utan bara fördelar med Strattera.

Om Lilly inte yttrar sig i ärendet senast 23 juni kan beslut om föreläggande eller förbud förenat med vite bli aktuellt.

Enligt läkemedelslagen är reklam för receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten förbjuden. Journalister kan, enligt Läkemedelsverket, ses som en del av allmänheten, och material riktat till journalister får alltså inte utgöra marknadsföring i läkemedelslagens mening.

– Pressmaterial får inte vara en genväg till marknadsföring av receptläkemedel till allmänheten, säger Ragnhild Johnsson, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelslagen står i detta fall mot bland annat tryckfrihetsförordningen som garanterar en långtgående yttrandefrihet.

Journalister som jag själv exponeras nästan dagligen för pressmeddelanden med selekterad, övervägande positiv information om receptläkemedel. Varför reagerar ni just i detta fall?

– Broschyren är väldigt positiv till Strattera som har cirka tio procent av marknaden, och räknar bara upp biverkningar för övriga produkter som står för ungefär 90 procent av användningen. Vi har fått in en anmälan och anser att det här handlar om marknadsföring.

Men var går gränsen? Underkänner ni inte indirekt mycket av det pressmaterial som läkemedelsföretagen tar fram?

– Det vi vill ha bort är marknadsföringen, men pressmaterial måste inte vara marknadsföring.

Lilly har meddelat Läkemedelsverket att man kommer att ta bort broschyren. Men ärendet kan ändå få långtgående konsekvenser.

– Vi har en fortlöpande dialog med Lif i de här frågorna och vår förhoppning är att de ska se över sina rutiner när det gäller information till journalister.

Journalister kan alltså ses som en del av allmänheten enligt ert resonemang. Gäller det också vårdpersonal som inte är förskrivare? Stora medicinska tidningar innehåller ju reklam för receptläkemedel, men har förutom förskrivare även sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal som viktiga målgrupper.

– Vilka grupper som olika medier riktar sig till kan vara en intressant fråga för oss att titta på framöver.

Enligt verkets brev till Lilly kan journalister bli föremål för Läkemedelsverkets marknadsföringstillsyn, när de sprider information om receptläkemedel som de fått från läkemedelsföretag.

Låt oss säga att jag har en dålig dag. Skulle en okritisk artikel om ett nytt läkemedel i Svensk Farmaci kunna klandras av er?

– Det är inte omöjligt. Vi bedömer enskilda fall var för sig. Vi drev för några år sedan ett ärende mot en internetsajt. Avsändaren angav att han var journalist men var i övrigt anonym, vilket gjorde att vi inte kunde gå vidare i det fallet, säger Ragnhild Johnsson.

Mest läst