Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Berörda kunder har identifierats

Efter sekretessprövning har Svensk Farmaci fått ut Lex Maria-anmälan från incidenten då begagnade lansetter användes på patienter på ett apotek i Sollentuna. Tio av de tolv aktuella kunderna har nu identifierats.

Det var vid ett hälsotest på ett apotek i Sollentuna där glukos och hemoglobinvärden mättes, som tolv lancetter användes två gånger, vilket innebar att tolv kunder testades med lancetter som varit använda en gång tidigare.

Händelsen är efter uppmaning från Socialstyrelsen anmäld enligt Lex Maria.

Av Doc Morris anmälan framgår att smittskyddsläkaren i Stockholm bedömt att smittorisken, under rådande provtagningsmetodik, bedömts vara minimal, och att de aktuella kunderna ansetts tillhöra en lågriskgrupp.

Av anmälan framgår också att tio av de tolv aktuella kunderna nu har identifierats. Dessa har erbjudits stöd, information, hivtest, hepatittest och hepatit B-vaccinering.

“Rutinen för tjänsten är förtydligad och all personal kommer att certifieras innan beslut fattas om provtagningen kommer att återupptas på något apotek”, skriver Doc Morris i anmälan.

Som “berörd personal” listar Doc Morris i sin anmälan fyra personer. Av dessa är tre apotekare och en apoteksassistent.

Apoteksassistenten, som tidigare pekats ut som den som utförde testerna, har enligt anmälan arbetat 36 månader som labassistent på sjukhus, och då bland annat utfört blodprovstagningar.

Mest läst