Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk forskning kan fylla kunskapslucka

Ny svensk läkemedelsforskning skulle kunna fylla en stor internationell kunskapslucka när det gäller uppföljning av nya läkemedel. Det visar en förstudie till SNS nya forskningsprojekt om läkemedel.

Näringslivets studieförbund SNS har startat ett stort forskningsprojekt som ska kartlägga hur man kan mäta värdet av nya läkemedel.

Genom att studera kostnader och vinster som kan kopplas till nya preparat ska projektet konkretisera begreppet värde när det gäller nya läkemedel.

Idag presenterades en förstudie. I den har forskarna gjort en översikt av metoder som kan användas för att uppskatta värdet av nya läkemedel.

När det gäller nya läkemedel finns ofta gott om data från kliniska prövningar och dessutom en hel del från observationsstudier på aggregerad nivå.

Det finns dock relativt sett en brist på sjukdomsspecifika, registerbaserade observationsstudier av nya läkemedel.

Här menar forskarna att fler studier baserade på svenska registerdatabaser på individnivå skulle kunna tillföra mycket. Svenska kvalitetsregister tillsammans med befolkningsregister och administrativa sjukvårdsregister, inklusive Läkemedelsregistret, skulle kunna användas.

Ansvariga forskare i projektet är Katarina Steen Carlsson, Ulf-G Gerdtham och Ulf Persson vid IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi. I en referensgrupp ingår representanter för ett 15-tal myndigheter, företag och andra aktörer inom läkemedelssektorn.

Mest läst