Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre svenska projekt i klinisk fas

Svenska läkemedelsbolag har nu 63 läkemedelsprojekt i klinisk fas jämfört med 73 i fjol - men projekten i fas III blir fler. Tre projekt klarade fas III med framgång under 2010.

Siffrorna kommer från en enkätbaserad sammanställning som branschorganisationen Sweden Bio gör årligen tillsammans med Vinnova och Invest Sweden.

De 63 projekten är uppdelade på 35 företag. I fjol var antalet företag med projekt i klinisk fas något högre, 38.

Det verkliga antalet projekt och företag med kliniska projekt kan dock vara något högre – 14 procent av de 85 tillfrågade företagen svarade inte på enkäten.

En mer positiv trend gäller projekten i fas III, som ökade från 15 i fjol till 17 i år.

Cancer är det terapiområde där det finns flest svenska projekt i klinisk fas – 13 stycken.

Av de 63 projekten i klinisk fas gäller 33 små molekyler och 29 proteinbaserade läkemedelskandidater.

Svenska patienter ingår i en majoritet av de kliniska prövningarna.

De flesta läkemedelskandidaterna härrör från forskning inom företagen – bara var tionde kandidat härstammar från ett annat företag. Två av fem projekt har uppstått genom samarbete mellan akademi och företag.

Tre kandidater klarade fas III med framgång i fjol, medan tre andra har misslyckats i fas III eller fortfarande inte har godkänts av myndigheterna.

Rapporten finns att läsa här.

Mest läst