Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

15 procent saknar studiemedel

8 av 53 farmacistudenter som gör praktik nu i vår är inte berättigade till studiemedel från CSN, enligt en enkät från programkommittén vid apotekarutbildningen i Göteborg. Vid GU finns ingen generell policy att ge ersättning vid praktik på annan ort.

Som Svensk Farmaci kunde berätta igår har Uppsala universitet en praxis att ersätta studenter som gör praktik på annan ort med 250 kronor om dagen.

Vid Göteborgs universitet finns ingen liknande allmän policy.

– Även om vi egentligen inte äger frågan är vårt mål att hitta ett sätt att kompensera studenterna på något sätt. De första studenterna som påbörjar praktik utan lön här gör det först i februari 2012, och vi lär ha hunnit ta beslut vid det laget, säger Mike Andersson, programkoordinator för apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Han ser flera sätt att lösa situationen.

– Vi försöker dels påverka utbildningsdepartementet, som CSN sorterar under, för att kartlägga om det finns sätt att ändå erbjuda studenterna studiemedel under praktiken. En annan väg är att vi lyckas frigöra medel från stipendier som är avsedda för apotekarstudenter. En tredje väg skulle kunna vara att vi själva ställer medel till förfogande, säger Mike Andersson.

– Tillsammans med Uppsala försöker vi också påverka apoteksaktörerna, även om fackförbunden nog har större möjlighet att sätta tryck på dem.

För att kartlägga problemet med utebliven praktiklön skickade programkommittén tidigare i vår en enkät till de farmacistudenter vid GU som gör praktik nu i vår.

Dessa får praktiklön enligt avtal, men kommittén ville ta reda på hur många som var berättigade till studiemedel från CSN.

Det visade sig att 8 av 53, 15 procent av studenterna, helt saknade studiemedel under praktikperioden. Några ytterligare saknade delvis studiemedel.

– Det här understryker att den uteblivna praktiklönen kan bli ett stort problem för många studenter. Våren 2012 är det cirka 150 studenter som ska ut på praktik, säger Mike Andersson.

Mest läst