Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Astra Zeneca stoppar bjudresor

Astra Zenecas koncernchef David Brennan meddelar att företaget helt slutar med att betala läkares resor till internationella vetenskapliga kongresser. Anledningen antas vara ny brittisk lagstiftning.

Det var vid en internationell kongress om compliance och regulatoriska frågor i Istanbul tidigare i maj som David Brennan berättade om företagets kontroversiella och branschunika beslut. 

– Vi har beslutat att vi inte längre kommer att betala för läkares besök på internationella vetenskapliga och medicinska kongresser, utan istället fokusera på lokala utbildningsinsatser, sa David Brennan vid sin så kallade keynote-presentation vid kongressen.

Som Svensk Farmaci rapporterade i nummer 2/11 införs ett sådant förbud i de norska branschreglerna från den 1 januari 2012.

Nu har alltså Astra Zeneca ensidigt beslutat att införa regeln.

– Det här är ett intressant initiativ. Det blir spännande att se om, eller snarare när, andra företag följer efter. Beslutet kan ha koppling till den skarpare lagstiftning som är på väg i Storbritannien, den så kallade Bribery Act, säger Pär Tellner, etikansvarig på läkemedelsindustrins branschorgan Lif.

Bribery Act väntas träda i kraft i juli i år.

Enligt uppgifter till Svensk Farmaci ska regelskärpningen inom Astra Zeneca träda i kraft redan till sommaren.

Enligt etiköverenskommelsen i Sverige mellan läkemedelsbranschen och bland annat SKL får läkemedelsföretag maximalt betala 50 procent av en förskrivares resa, kost och logi i samband med internationella konferenser.

Läs David Brennans tal här.

Mest läst