Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rätt kompetens viktig

Vi har i dagarna kunnat läsa om att en apoteksaktör i samband med lanseringen av ett nytt hälsotest inte säkerställt att rätt kompetens fanns på plats då tjänsten skulle genomföras.

Något som fick konsekvenser för ett antal kunder i form av felbehandling. Detta tyder på en bristande förståelse för vilken verksamhet man bedriver och bör leda till eftertanke hos samtliga apoteksaktörer.

Den som vill profilera sig som en seriös aktör för att stötta och avlasta hälso- och sjukvården, vilket jag starkt tror på är apotekens roll, måste också säkerställa att rätt kompetens är på plats för att hantera uppgiften. Inser man inte det ska man inte ge sig in på den typen av tjänster utan hålla sig till att konkurrera med övrig detaljhandel.

Apotek är enligt vår uppfattning en viktig del av hälso- och sjukvården med rådgivning och stöttning av kunder med förskrivna läkemedel eller kunder med egenvårdsbesvär. Legitimerade apotekare och receptarier säkerställer att rådgivningen är opartisk och korrekt.

Det finns en potential för apoteken att bredda och utöka sin verksamhet så att hälso- och sjukvården avlastas, men då måste det ske på ett ansvarsfullt sätt och med rätt kompetens på plats.

Patientsäkerheten får aldrig äventyras, den måste alltid vara i fokus.

Tjänster som ska avlasta hälso- och sjukvården bör dessutom utvecklas i samarbete med hälso- och sjukvården och ha en lokal förankring.

Vi tror starkt på att den nya omreglerade apoteksmarknaden kommer att utveckla nya tjänster till nytta för såväl kunder som samhälle. Men det måste ske utan avkall på att rätt kompetens finns tillgänglig.

Thony Björk, förbundsordförande, Sveriges Farmacevtförbund

Mest läst