Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Två problem samverkar till kundernas nackdel

Som bekant skärpte TLV reglerna för generikautbyte häromåret.

Redan då höjdes varnande röster för att läkemedelsföretagens leveranssäkerhet kunde bli en svag länk.

Läkemedelsindustrin och generikabranschen aviserade självpåtagna förhållningsregler som man kallade ”god tillgänglighetssed”.

Enligt denna sed ska företagen ”försäkra sig om att de kan leverera till hela den svenska marknaden under hela den avsedda perioden”.

Frågan är om detta var tomma ord. I januari 2010 restnoterades exempelvis månadens vara i hela 57 fall. Sedermera mjukade TLV upp reglerna och tillåter nu att två alternativ till månadens vara expedieras.

Trots detta har problemen kvarstått – vinnarna i striden om titeln månadens vara kan ofta inte leverera till hela marknaden under hela prisperioden.

Apoteksbranschen mullrar och inte undra på det – apoteken får ju badwill från kunderna när läkemedel inte finns inne.

Kunderna upplever en försämring som de naturligt, men i det här fallet felaktigt, kopplar till omregleringen och de nya apoteken.

Situationen blir än mer olycklig av att den sker samtidigt som en annan förändring, som mer direkt är kopplad till omregleringen.

I all detaljhandel har lageroptimering en viktig funktion – felaktiga eller för stora lager kan vara förödande.

Därför är det inte konstigt att flera av apoteken idag har smalare och grundare lager än på monopoltiden, trots att det kan finnas besvikna och i värsta fall förlorade kunder i den andra vågskålen.

En rundringning som Svensk Farmaci gjort bekräftar att apotekens lager minskats ned på många håll.

Bilden är inte helt entydig, på vissa håll hävdar lageransvariga att apotekets lagerhållning är oförändrad eller rentav bättre än tidigare.

Men patienter vittnar om att läkemedel som inte är utsatta för generisk konkurrens plötsligt saknas på apoteken – läkemedel som tidigare lagerförts.

Och utspädningen av antalet receptkunder på fler apotek leder helt klart i riktning mot mindre lager på apoteken.   

Mindre lager är förstås något som apoteksaktörerna vill tona ned, och ingår inte i branschens problembeskrivning.

Men frågar man läkemedelsföretagens företrädare, som Opticom/Pharma Online gjorde nyligen, blir bilden en annan. Minskad lagerhållning på apoteken är ett allt vanligare problem efter omregleringen.

Tillverkarna tonar istället, inte oväntat, ned problemen med dålig leveranskapacitet för månadens vara. Systemet fungerar för det mesta bra, sa FGL:s vd Kenneth Nyblom till Dagens Apotek häromdagen.

Att dessa förändringar kommer samtidigt ger dem ett slags negativ synergieffekt. Patienterna och deras organisationer har börjat uppmärksamma dem, men för dem spelar det mindre roll om felet är tillverkarnas eller apotekens.

Problemen med generikasystemet bör förr eller senare kunna lösas via regelförändringar eller sanktionsmöjligheter.

Men lageroptimering lär vi få leva med på den nya marknaden.

Kanske var en generös lagerhållning en av monopolsystemets inbyggda, halvt bortglömda, förtjänster?

Nils Bergeå Nygren

Mest läst