Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Äldre får fel medicin

Var femte äldre svensk använder psykofarmaka med stor risk för biverkningar. Samtidigt får de äldsta sällan behandling alls vid depression. Det visar en ny studie från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Enligt undersökningen är det vanligt att äldre använder psykofarmaka i form av sömntabletter, ångestdämpande samt antidepressiva läkemedel som skulle kunna bytas ut mot bättre alternativ.

– Var femte person som är över 75 år och äldre i Sverige använder psykofarmaka med ökad risk för biverkningar som dagtrötthet, kognitiv svikt eller fallolyckor, säger Eva Lesén, forskaren bakom studien, i ett pressuttalande.

Hennnes avhandling visar också att olämpliga läkemedel är vanligare hos låginkomsttagare.

– Läkemedelsanvändningen borde istället styras av medicinska faktorer och patienternas behov, säger hon.

Eva Lesén menar dock att det sker vissa förbättringar. Försäljningen av de preparat som är olämpliga för äldre har minskat något under senare år.

Samtidigt visar studien på en betydande underbehandling hos de allra äldsta som lider av depression. Endast var tionde 95-åring med depression medicinerar med antidepressiva läkemedel, trots att de skulle ha en god effekt. Eva Leséns slutsats är att det behövs regelbundna och systematiska genomgångar av äldres läkemedelsanvändning.

Avhandlingen består av fyra delarbeten. De delar som rör 75-åringar och äldre inkluderar data om närmare 400 000 personer från läkemedelsregistret. I delstudien av de äldsta, dem som är 95 år, ingår 338 personer.

Mest läst