Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krav på kortare lista

HEARINGEN: Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet och PRO argumenterade alla vid socialutskottets utfrågning för en kortare lista med läkemedel som får säljas utanför apoteken.

24-timmarsregeln, generikareformen och receptfritt i butik stod i fokus vid förmiddagens öppna utfrågning om den nya apoteksmarknaden i socialutskottet.

Cecilia Marlow, som företrädde Sveriges Apoteksförening, fick frågan om vilka åtgärder som krävs för att apoteken ska klara att efterleva 24-timmarsregeln bättre.

Frågeställare var ledamoten Anders W Jonsson (C), som själv är barnläkare. Han uppgav att han upprepade gånger efter reformen hört klagomål från patienter på att läkemedel inte funnits på apotek.

Cecilia Marlow poängterade att regeln i princip tillämpas likadant idag som före omregleringen. 24-timmarsregeln var praxis på monopoltiden men har nu blivit lag.

– Generikareformen är krånglig och för läkemedel med generisk konkurrens har vi sämst servicegrad idag. Ofta handlar det om att tillverkarna inte kan leverera. Om vi ska satsa på tätare leveranser är frågan vem som ska betala för det, sa Cecilia Marlow.

Hon efterlyste förändringar av generikasystemet.

– Låt oss ge möjlighet att lämna ut samma fabrikat under längre tidsperioder. Låt oss också ge möjlighet ställa krav på läkemedelstillverkarna så att vi slipper läkemedel som tillverkats under oacceptabla former för människa och miljö.

Cecilia Marlow framförde också önskemål på att andra aktörer än Apoteket AB bör få driva apoteksombud.

Hans Wahlén, vd på Tamro, påpekade att Sverige har det kanske billigaste systemet för distribution av läkemedel, med stora, synkroniserade varuflöden till apoteken en gång om dagen.

– Ute i Europa finns det exempel på apotek som får läkemedel levererade 6-7 gånger varje dag. Det säger sig självt att det kostar.

Han menade att grossistledet idag lever upp till 24-timmarsregeln, som han definierade “från orderläggning”.

Anders Blanck, tillförordnad vd på Lif, påminde om att läkemedelsföretagen indirekt finansierar höjningen av apoteksaktörernas handelsmarginal. Det sker samtidigt som landstingen gör stora överskott på sina bidrag för läkemedel från staten.

– Bara för 2010 var det samlade överskottet 2,5 miljarder kronor. Samtidigt blir nya läkemedel allt ovanligare i praxis.

Han efterlyste därför en nationell plan för introduktion av nya läkemedel.

Mest läst