Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Reform kräver koll på olämpliga kombinationer

Få av de nya apoteksaktörernas IT-stöd varnar i nuläget för interaktioner mellan läkemedel. På monopoltiden fanns funktionen på alla apotek.
- För oss är det här en funktion som helt enkelt måste finnas, säger Lars Rönnbäck, enhetschef på Apoteket AB.
(UPPDATERAD 13:37)

I Apoteket AB:s IT-system Apotekens terminalsystem, ATS, finns sedan många år en interaktionstjänst, som uppmärksammar den ansvariga farmaceuten på olämpliga läkemedelskombinationer i samband med en receptexpedition.

Systemet är baserat på interaktionsinformation från Fass som läkemedelsindustrin tillhandahållit mot ersättning. Under 2010 har Apoteket AB själva ansvarat för databasen.

Interaktionstjänsten fördes dock aldrig över till den övergångs-IT-lösning som många av de nya apoteksaktörerna använder.

Inte heller de nya IT-system, från företag som Pharma Solutions och Logica, som håller på att fasas in på apoteken som inte tillhör Apoteket AB, innehåller någon interaktionsfunktion i nuläget.

Apoteksföretagen har erbjudits av Apotekens Service AB att intregrera EES i sina systemlösningar. EES är ett omdebatterat expeditionsstöd som Apoteket tagit fram tillsammans med amerikanska Medco, men som sedermera överförts till servicebolaget. Information om interaktioner är en central komponent i EES.

Flera apoteksaktörer, bland annat Apoteket AB,  Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat, har aviserat att man vill använda EES.

– Vi har kommit långt i vår övergång till Pharma Suite och i nästa version kommer delar av EES, bland annat interaktionsdelen, att finnas med. Så vi har en lösning på gång, säger Charlotte af Klercker, presschef på Apotek Hjärtat.

Men i nuläget är det, på de flesta av landets apotek, alltså upp till farmacevterna själva att, utan systemstöd inbyggda i receptexpedieringssystemen, upptäcka och vid behov agera på olämpliga läkemedelskombinationer. På Apoteket AB:s apotek fungerar dock, enligt Lars Rönnbäck, enhetschef för receptläkemedel på företaget, fortfarande det gamla systemet.

– EES finns i nuläget installerat på alla våra apotek men det används ännu inte fullt ut. Men den gamla interaktionsfunktionen i ATS fungerar ännu en kort tid på våra apotek. Den ska nu fasas ut och ersättas av EES, säger Lars Rönnbäck.

– För oss är det en självklarhet att ha en sådan här stödfunktion, vi kan inte tänka oss något annat.

Apoteksgruppen meddelar att kedjans apotek har börjat använda EES sedan en dryg månad.

– Det gäller både på de apotek som fortfarande har övergångslösningen samt de som har gått över till vårt nya IT-system ExAGT. Det är uppskattat av våra farmacevter som stöd, säger Christian Jebsen, informatör på Apoteksgruppen.

Mest läst