Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting söker dialog med apotek om problem efter reform

Apoteksreformen har i vissa fall lett till merarbete och krångel i vården. Östergötland satsar nu hårt på en bättre dialog mellan sjukvården och apoteken.

Landstinget Östergötland, liksom flera andra landsting, satsar nu på att förbättra dialogen med apoteksaktörerna. 

Bakgrunden är bland annat ett antal upplevda problem inom sjukvården med koppling till omregleringen av apoteksmarknaden.

I maj anordnar landstinget ett samverkansmöte, dit man bjudit alla apoteksaktörer i länet.

– Den sämre lagerhållningen på apoteken och nya regler för licenshanteringen har i vissa fall orsakat problem i vården, berättar Mikael Svensson, apotekare och enhetschef för landstingets läkemedelsgrupp.

– Vissa kedjor har nästan haft en tendens att vilja skapa egna utbytessystem. I ett fall ringde apotekspersonal till en av våra läkare och frågade om det var ok att byta från Zyprexa till Risperdal, alltså till en annan aktiv substans. Här fanns uppenbart ekonomiska incitament och det hade nog inte förekommit på monopoltiden.

Mikael Svensson vill dock inte inte beskriva de inledande problemen som ohyggliga.

– För slutenvården är problemen större med nationella restnoteringar av kritiska läkemedel. Sådant inträffade förstås även före apoteksreformen.

– Samverkansmötet är inte tänkt som något gnällmöte. Omregleringen har också öppnat nya möjligheter. Vi vill dessutom fånga upp de problem som apoteken upplevt gentemot vården, säger Mikael Svensson.

På mötesprogrammet står bland annat återrapporteringen till vården av utbytta läkemedel, apodos, faktureringsfrågor och information om landstingets kommande läkemedelsupphandling.

När inleder ni anbudsförfarandet i upphandlingen till slutenvården?

– Det lär bli inom kort. Vårt avtal med Apoteket Farmaci går ut vid årsskiftet, säger Mikael Svensson.

Mest läst