Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler in och färre ut än väntat på Mölndalsenhet

Astra Zenecas omstrukturering ger färre övertaliga än väntat i Mölndal. Samtidigt sker ett hundratal nyrekryteringar eftersom relativt få valt att flytta med från andra håll när enheten expanderar.

Astra Zeneca aviserade i början av 2010 ett antal omfattande strukturella förändringar för att höja produktiviteten.

Bland annat stängs forskningsenheten i Lund under 2011, medan enheten i Mölndal expanderar. Den senare blir ett nytt globalt centrum för tidig forskning inom hjärta-kärl, mage-tarm och andningsvägar/inflammation.

Nettominskningen av personal i koncernen globalt beräknades 2010 till 1 800 tjänster. I Sverige berörs framför allt Lund. Men även i Mölndal blir personal övertalig i samband med ändringen av inriktning på enheten.

– Nu står det klart att det blir färre än väntat som behöver sluta här i Mölndal på grund av behovet av kompetensskifte. Vi hade räknat med uppemot ett hundratal personer, men det blir betydligt färre vilket är glädjande, säger Aina Illiano, ordförande i akademikerföreningen på Astra Zeneca R&D i Mölndal.

Samtidigt har företaget aviserat att omkring 100 personer ska nyrekryteras till Mölndal.

Delvis har detta, enligt Aina Illiano, att göra med att färre än väntat av de personer som erbjöds att flytta med från enheterna i Lund, Södertälje och Storbritannien, valde att göra det.

– Vi hade gärna sett att fler från Lund hade valt att flytta med. Det är nog så att vi i Sverige är mindre benägna att flytta på oss från ort till ort än vad som gäller i andra länder, säger Aina Illiano.

Slutförhandlingarna som avser personalen i Lund är ännu inte avslutade.

Läs mer om Astra Zenecas strukturförändringar i Svensk Farmaci nr 2 som kommer ut i april.

Mest läst