Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik mot dubbla roller

Torbjörn Lindhe, jurist vid Institutet mot mutor, är kritisk mot Johan Assarssons dubbla roller i läkemedelsupphandlingen i Västra Götaland.

APL vann nyligen upphandlingen av tillverkning av vissa läkemedel på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Som Svensk Farmaci kunde berätta förra veckan är regionens högste chef, regiondirektör Johan Assarsson, själv styrelseledamot i APL.

Torbjörn Lindhe, jurist på Institutet mot mutor, IMM, är kritisk.

– Det är alltid olyckligt om förhållanden utifrån kan uppfattas som olämpliga. Det är heller inte omöjligt att det faktiskt har förekommit utbyte av förmåner mellan personer. Men för att det ska kunna leda till åtal krävs tydliga tecken på att det förekommit förmåner, något som ofta är svårt att finna, säger Torbjörn Lindhe.

Han drar en parallell till ett aktuellt ärende hos Riksenheten mot korruption som gäller bygget av en nationalarena för fotboll i Solna.

Här hade Solnas stadsdirektör styrelseuppdrag i de bolag som ansvarar för bygget. Han har nu lämnat styrelseuppdragen, och är nu sannolikt en av sex ej offentliggjorda personer som delgivits misstanke om mutbrott.

– Visst finns det utifrån betraktat likheter mellan fallen. Men för åtal krävs alltså tydliga tecken på förmåner med koppling till tjänsteutövningen, säger Torbjörn Lindhe.

Mest läst