Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bransch vill ha samtal om logistik

Apotekens lager har i många fall minskat efter reformen, vilket kan drabba kunderna. Ansvarsfördelningen på den nya marknaden måste bli tydligare, skriver Sveriges Apoteksförening i ett debattinlägg.

Efter omregleringen har apotekens lagerhållning och tillhandahållandeskyldighet blivit en het potatis.

Idag adresserar Sveriges Apoteksförening frågan i ett debattinlägg i Göteborgsposten.

Tillgängligheten till apotek har ökat efter reformen, men enligt många bedömare har apotekens lager i många fall blivit mindre.

Det faktum att apoteken nu själva äger läkemedlen efter leverans till apoteken, och den numera begränsade returrätten, har bidragit till minskad lagerhållning som kan drabba kunderna, enligt föreningen.

Dessutom har apoteken inget inflytande över leveransvillkor, trots att de måste leva upp till reglerna om tillhandahållandeskyldighet inom 24 timmar.

Detta måste förändras, skriver föreningen, som nu bjuder in till rundabordssamtal i frågan med övriga aktörer.

Läkemedelsverket har nyligen fått uppdraget att granska hur väl apoteken lever upp till förordningen om att läkemedel ska finnas tillgängliga inom 24 timmar på apoteken.

I inlägget poängterar apoteksföreningen att denna utredning kan bli ett slag i luften, om inte hänsyn tas till hela logistikkedjan.

Läs inlägget i sin helhet här.

Mest läst