Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minskad läkemedelsexport

Läkemedelsexporten minskade med två respektive fyra procent under de sista två kvartalen av 2010. Det visar en rapport från Kommerskollegium.

Trots att läkemedelsexporten sjönk något i slutet av året står den den dock för mer än en tiondel av vår totala export, enligt Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Läkemedelsexporten ökade också under året som helhet, jämfört med föregående år.

Under 2010 utgjorde läkemedel sex procent av Sveriges varuexport och gav ett överskott på 37 miljarder kronor.

Vår bytesbalans för mediciner med omvärlden försämras dock. Läkemedlens bidrag till den så kallade nettoexporten – värdet av vad vi säljer minus värdet på det vi importerar – har stadigt minskat sedan 2006 med cirka 10 procent.

2006 var värdet av den så kallade nettoexporten för läkemedel drygt 40 miljarder kronor, förra året drygt 36 miljarder.

Mest läst