Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler landsting anställer apotekare

Antalet landstingsanställda apotekare fortsätter att öka. Sörmland och Gotland tillhör de landsting som nu följer trenden, och i Dalarna har nio farmacevter rekryterats.

I Svensk Farmaci nr 1/11 presenterade vi en kartläggning av apotekarnas intåg i landstingsvärlden.

Kring årsskiftet ingick 147 personer – ojämnt spridda över landet – i de landstingsanställda apotekarnas nätverk.

Anställningarna av apotekare fortsätter på det nya året – Dalarna, Sörmland och Gotland tillhör de landsting som nu följer trenden.

Landstinget Dalarna gör en av de större satsningarna – och har i ett svep blivit ett av de apotekartätaste landstingen. Den 1 januari anställdes nio farmacevter som organisatoriskt tillhör en nybildad läkemedelsavdelning. Av de nio är sju apotekare, en receptarie med magister i farmakoterapi och klinisk farmaci, samt en receptarie med licentiat.

En av de nyanställda är Cecilia Endrell, som är stationerad på Mora Lasarett.

– Sju av oss kommer främst att arbeta med klinisk farmaci i primär och slutenvård, och två arbetar med utbildning, statistik och upphandling. Det är jätteroligt att landstinget satsar så mycket och anställer så många på en gång, säger hon.

Landstinget Sörmland planerar nu en egenfinansierad satsning på klinisk farmaci inom ramen för en satsning på ökad patientsäkerhet. Satsningen beskrivs i ett beslutsunderlag till landstingsstyrelsen, som väntas bevilja förslaget vid sitt möte i början av april.

Tidigare har klinisk farmaci bedrivits i projektform vid två ortopedavdelningar och tre medicinavdelningar i Sörmland med hjälp av statliga stimulansmedel.

Landstingets satsning på förbättrad patientsäkerhet beräknas kosta 5,7 miljoner kronor. Av dessa medel går 1,4 miljoner nu till två apotekartjänster inom klinisk farmaci.  

Apotekarna ska både arbeta på medicinklinikerna och i primärvården, där de ska genomföra läkemedelsgenomgångar för multisjuka äldre. 

Även nybildade Region Gotland har anställt en apotekare. Monika Westermark började som chefsapotekare vid årsskiftet.

Till landstingen som satsar 2011 hör också bland annat Region Skåne, som under året projektanställer 8–10 kliniska farmacevter på sjukhusen, med läkemedelsgenomgångar som huvuduppgift.

Mest läst