“Patientens perspektiv lika viktigt som vår kunskap”

– Vid läkemedelsgenomgångar ligger fokus ofta på läkemedelsinteraktioner och andra biomedicinska aspekter. Nu ville vi lyfta den del av patientsamtalet som handlar om patientens egen berättelse – och hur vi tar tillvara patientens tidigare erfarenheter, inställning och tankar kring läkemedel. Den delen av patientsamtalen har också ett värde och kan påverka vilka åtgärder och mediciner … Continue reading “Patientens perspektiv lika viktigt som vår kunskap”