Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu börjar EES-veckan

I måndags inleddes årets EES-vecka – i år med fokus på interaktioner.

Under årets EES-vecka ligger fokus på interaktioner.

För femte året genomförs nu apoteksbranschens årliga fokusvecka av det elektroniska expertstödet, EES. Under fokusveckan samlas statistik och kunskap om systemet och dess användning in.

EES är ett system som alla apotek kan använda och använder dagligen som ett stöd i sitt arbete. Nästan varannan kund får idag en analys utförd när de besöker ett apotek eller beställer via e-handel. I år ligger fokus under EES-veckan på att upptäcka interaktioner.

— Risken för interaktioner är något av de viktigaste vi behöver bedöma på apoteken när vi expedierar ett recept och därför är det viktigt att EES stödjer farmaceuten på bästa sätt, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut och ansvarig för fokusveckan i ett pressmeddelande.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Systemet utvecklas löpande av E‑hälsomyndigheten för att bli mer användarvänligt och ge ännu bättre nytta får patienterna.

— Fokusveckan innebär att vi kan samla in kunskap om hur EES används och fungerar på apoteken, vilket är viktigt för oss i vårt kvalitetsarbete och i utvecklingen av EES. Sveriges Apoteksförening genomför fokusveckan i nära samarbete med oss, säger Anna Jansson, produktansvarig för EES på E‑hälsomyndigheten.

För att hitta interaktioner använder EES samma databas som används av Region Stockholm, Janusmed interaktioner. Det innebär att innehållet är detsamma som används av övrig hälso- och sjukvård.

EES

Elektroniskt Expert Stöd, EES, är ett beslutstöd som alla apotek i Sverige har tillgång till via E-hälsomyndigheten. EES analyserar samtliga elektroniskt sparade recept som en kund har i förhållande till patientens ålder och kön när farmaceuten gör en ”slagning”. I analysen undersöker systemet bland annat om det finns flera läkemedel med samma verkan, om läkemedlen riskerar att interagera med varandra, om det finns läkemedel som är olämpliga utifrån patientens ålder eller om doseringen avviker om patienten är barn eller äldre.

Om systemet upptäcker något så skapas en ”signal”. Signalen är av olika typ, till exempel interaktion av olika slag eller dubbelmedicinering, signalen innehåller även information som kan vara användbar för farmaceuten i fortsatta samtalet med kunden. Farmaceuten kan välja hur den hanterar informationen i signalen, till exempel kan man komplettera med mer information från kunden, man kan vända sig till förskrivaren och man kan ta bort ett felaktigt recept och så vidare.

När signalen är hanterad så att det inte längre utgör ett problem så kan farmaceuten ”stänga” signalen. En stängd signal finns kvar i systemet och samma signal ska då inte återkomma vid nästa expedition.

Källa: Sveriges Apoteksförening

Andra läser