Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Sverige inte längre på efterkälken”

Sverige har vunnit terräng inom klinisk farmaci på senare år och ligger nu bra till i en europeisk jämförelse. Det anser Ulrika Gillespie, själv klinisk apotekare och ledamot i den vetenskapliga kommittén för kongressen EAHP som inleds i Göteborg på onsdag.

Som vi skrivit i flera tidigare artiklar har antalet kliniskt verksamma farmaceuter, mestadels apotekare, ökat kraftigt i Sverige på senare år.

Ulrika Gillespie är klinisk apotekare i Uppsala och ledamot i EAHP:s (European Association of Hospital Pharmacists) vetenskapliga kommitté.

Hon laddar nu för EAHP-kongressen som hålls i Göteborg denna vecka, där klinisk farmaci utgör en mindre del av det samlade programmet.

– Den traditionella bilden har varit att Sverige ligger efter inom klinisk farmaci. Men på senare år har vi gått snabbt framåt. Vi ligger fortfarande efter länder som Storbritannien och Nederländerna, men min bedömning är att vi minst ligger på samma nivå som de andra länderna i Europa, om inte före. Det är dock fortfarande så att den kliniska farmacin är ojämnt fördelad i landet, säger hon.

– Inom e-system ligger Sverige också i framkant, men inom övrig sjukhusfarmaci är vi tyvärr inte ledande i en internationell jämförelse. Vi lider bland annat av att det saknas en specialistutbildning inom sjukhusfarmaci, säger Ulrika Gillespie.

Under kongressen kommer Ulrika Gillespie att berätta mer om läget för den svenska sjukvårdsfarmacin under rubriken ”Hospital pharmacy in Sweden – highlights and curiosities”. Detta tillsammans med Karl-Johan Lindner, läkemedelschef i Region Västmanland, och Anna Bergkvist Christensen, koordinator för horizon scanning, Region Skåne.

Svensk Farmaci har intervjuat några svenska sjukhusapotekare som kommer att delta i kongressen – läs en ny artikel här på sajten inom kort.

Andra läser