Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Listan har fastnat i departementets tombola”

Riksdagen uppmanade idag regeringen att skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Arbetet har fastnat i Socialdepartementets tombola, sa Jenny Petersson (M), ledamot i Socialutskottet.

Idag biföll riksdagen regeringens proposition om ändringar i lagen om receptregister.

Ändringarna innebär att personuppgifterna i receptregistret får användas för fler ändamål än i dag. Dessutom ska det finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

Syftet med ändringarna är att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp läkemedelsanvändningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Dessutom ställde sig en riksdagsmajoritet bakom ett initiativ från Socialutskottet om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista.

– Vi är positiva till regeringens förslag om ändringar i lagen om receptregister. Men det är inte tillräckligt. För att förslagen ska fungera i praktiken krävs att regeringen fullföljer arbetet med den nationella läkemedelslistan, sa Jenny Petersson (M), riksdagsledamot och medlem av Socialutskottet i dagens debatt i kammaren.

– Arbetet med läkemedelslistan har stannat upp och åker runt i Socialdepartementets tombola. I denna tombola har regeringen tappat bort målet med listan, en samlad bild av patientens läkemedelsbehandling, fortsatte hon.

Andra läser