Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre apotek saknade läkemedelsansvariga

Läkemedelsverket ökade antalet inspektioner av apotek kraftigt under fjolåret – men hittade färre stora avvikelser än 2015. Förutom att verket tvingade fyra apotek att stänga hittade man tre apotek som saknade läkemedelsansvarig, LMA. Enhetschef Annika Babra förklarar varför de fick behålla sina apotekstillstånd.

Under fjolåret genomförde Läkemedelsverket 86 inspektioner av apotek. 55 var fullskaliga inspektioner och resten så kallade temainspektioner.

Det föregående året, 2015, var antalet inspektioner betydligt lägre – 49 (36 fullskaliga och resten temainspektioner).

Men trots satsningen på fler inspektioner hittade verket i fjol färre stora avvikelser, 38 stycken, jämfört med 2015 då man fann 39.

Under fjolåret upptäckte verket dock några närmast spektakulära avvikelser. Det allvarligaste beslut som Läkemedelsverket kan fatta i tillsynen av apotek är att återkalla tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek. Detta inträffade för första gången i fjol, då myndigheten återkallade tillstånden för fyra apotek inom kedjan GSM Apotek i södra Stockholm.

Vid sidan av detta upptäckte verket anmärkningsvärda avvikelser i samband med några av sina temainspektioner.

På tre apotek bad inspektörerna att få träffa den läkemedelsansvarige. Då uppdagades det att det inte fanns någon sådan. Det fanns inte heller någon plan för ersättare av LMA. Avvikelserna utgör brott mot Lagen om handel med läkemedel (2 kap. 6 § 4).

Annika Babra är enhetschef på Läkemedelsverket.

Hade detta inte kunnat vara grund för att återkalla apotekstillstånden?

– Visst är detta anmärkningsvärda avvikelser men vi ville i första hand få apoteken att omedelbart åtgärda bristerna. Det gjorde man också och vi såg därför ingen anledning att driva detta vidare. I fallen med de återkallade tillstånden fanns mer av en systematik i avvikelserna, säger hon.

Fjolårets temainspektioner var inriktade på bemanning och kompetensförsörjning i egenvården. Vid inspektionerna fann man ingen avvikelse när det gäller bemanningen av egenvården.

Däremot var bristerna många när det gäller dokumentation av grundkompetens, genomförd kompetensutveckling samt apotekspersonalens kompetensutvecklingsplaner. Här hittade man avvikelser i 17, 20 respektive 15 fall.

– Fynden av bristande farmaceutisk kompetensutveckling överensstämmer tyvärr väl med de resultat vi har sett i våra enkätundersökningar, och är ju även något som hörsammats av den nya apoteksmarknadsutredningen, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Annika Babra hoppas att Läkemedelsverket kommer att närma sig ett hundratal inspektioner under 2017.

– Vi kommer dels att inrikta oss på receptexpeditionen och dels fokusera på distanshandel, något som vi började med i fjol. Vi kommer också att följa upp en del av fjolårets inspektioner, eftersom vi fått några indikationer på att avvikelser inte alltid har åtgärdas, säger Annika Babra.

Andra läser