Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Saftig böter för GSK för Voltaren-reklamfilm

GSK Healthcare påstod i en reklamfilm att Voltaren gel har målsökande egenskaper, och trotsade samtidigt flera tidigare NBL-beslut. En mycket allvarlig förseelse enligt NBL, som bötfäller bolaget med den högsta straffavgift som utdömts under informationsgranskningsmannen Lars Rönnbäcks tid på posten: 440 000 kronor. UPPDATERAD 10/2

Läkaren Rune Lindquist reagerade på TV-reklamen, där en speakerröst säger att läkemedlet “dras till det inflammerade området där det lindrar smärtan”.

”Jag ifrågasätter att det finns evidens för att diklofenak aktivt söker upp inflammationer. Att ett inflammerat område har ökad cirkulation är ju en helt annan sak. Av bilden att döma passerar preparatet flera centimeter genom fettväv ner till den onda muskeln. Finns verkligen evidens för lokal effekt så djupt – till skillnad från allmäneffekt via resorberad substans?” skrev han i en inlaga till informationsgranskningsmannen IGM.

IGM gick på anmälarens linje och ansåg att det handlade om en ”mycket allvarlig” förseelse. GSK Healthcare tilldömdes därför en straffavgift på 400 000 kr (Avgifterna är maximalt på 500 000 kronor).

Företaget överklagade till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL), som nyligen fattade beslut att gå på IGM:s linje vilket ledde till en ytterligare förhöjd straffavgift – 440 000 kronor.

Hur vanligt är det att IGM/NBL utdömer straffavgifter i denna storleksordning?

– Det är väldigt ovanligt. Jag har inte varit med om det under min tid som IGM. GSK Healthcare har påstått egenskaper utan stöd i SPC och dessutom åsidosatt tidigare NBL-beslut, säger Lars Rönnbäck, informationsgranskningsman med inriktning på marknadsföring till allmänheten.

Liknande påståenden i reklamfilm, i tryckt reklam och på hemsidan voltaren.se har i tre tidigare beslut bötfällts av Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) (två beslut 2013 och ett 2014). Då var det Läkemedelsverket som stod för anmälningarna.

Andra läser