Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SLL sätter NOAK före warfarin för första gången

Stockholms Läns Landsting, SLL, rekommenderar nu ett NOAK-läkemedel före Waran vid förmaksflimmer. Därmed går man emot Socialstyrelsens riktlinjer. REVIDERAD 20 JAN

Det är den kanske största nyheten i 2017 års version av Stockholms läns landstings (SLL) rekommendationslista Kloka Listan.

European Society of Cardiology rekommenderar NOAK före warfarin på den stora indikationen stroke-förebyggande hos patienter med förmaksflimmer.

Så gör även de nordiska kardiologföreningarna.

I Sverige har warfarin dock relativt sett fortsatt att dominera användningen. Socialstyrelsens riktlinjer ger warfarin och NOAK en likvärdig prioritet och introduktionen av de nya blodförtunnande läkemedlen har gått långsammare i Sverige jämfört med andra länder.

Sedan 2015 rekommenderar SLL ett NOAK-läkemedel, apixaban (Eliquis), jämte warfarin i första hand på indikationen. Detta har lett till att användningen av apixaban ökat markant i länet 2015 och 2016, medan användningen av warfarin och övriga NOAK minskat.

Men i år förändrar SLL alltså sin rekommendation så att apixaban rekommenderas före warfarin.

Stockholm är därmed ett av de första landstingen som rekommenderar warfarin i första hand vid förebyggande behandling av stroke vid förmaksflimmer.

Carina Lundqvist är professor och överläkare vid kardiologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Generellt tycker jag att landstingens rekommendationer bör ansluta till Socialstyrelsens riktlinjer. Samtidigt är det roligt att SLL vågar ta steget och sticka ut näsan i den här frågan baserat på nya data. Vad det är som fått det att tippa över just nu vet jag inte i detalj, man kan tycka att det borde ha tippat över redan i augusti/september när de europeiska riktlinjerna som lyfter fram NOAK före warfarin presenterades, säger Carina Lundqvist till Svensk Farmaci.

Enligt information på SLL:s Janusinfo hänvisas bland annat till en så kallad nätverks-metaanalys av stora studier från augusti 2016 (Lip et al) där apixaban gav bättre resultat än övriga NOAK.

Dessutom har nya real life-data från SLL, baserade på data från den så kallade VAL-databasen, stärkt NOAK-medlens position relativt warfarin. En analys av utfall med NOAK jämfört med warfarinbehandling i SLL presenterades nyligen som föredrag vid det Europeiska kardiologmötet.

Den visade att NOAK varit lika bra eller något bättre än warfarin i hela patientgruppen med icke-valvulärt förmaksflimmer och med nyinsatta läkemedel 2012-15. Läs mer om studien på Janusinfo och i SLL:s tidning Evidens.

Andra läser