Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre av fyra förslag från apotekare åtgärdades av ansvarig läkare

I ett projekt på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm agerade läkare på 76 procent av de förändringar som en klinisk apotekare föreslog. Apotekartjänsten på kliniken är idag permanentad.

I projektet som pågick från oktober 2014 till september 2015 gjorde den kliniska apotekaren Birgitta Elfsson läkemedelsavstämningar på akuta patienter på tre av ortopedens vårdavdelningar. I de flesta fall hade en avstämning redan gjorts på akuten, men vid behov gjordes den om på avdelningen.

Resultaten dokumenterades i journalsystemet Take Care som en apotekaranteckning där bland annat förändringsförslag och relevanta läkemedelsrelaterade problem, LRP, fördes in.

Förändringsförslag och LRP återkopplades sedan till avdelningens läkare och vid utskrivning utvärderades i vilken mån som förändringsförslagen hade åtgärdats.

Under studieperioden genomförde Birgitta Elfsson totalt 1 301 läkemedelsavstämningar för patienter som i snitt var 78 år gamla. För 53 procent av patienterna, 693 personer, noterades minst ett förändringsförslag i läkemedelslistan.

Totalt dokumenterades 1 525 förändringsförslag. Vanligast var förslag om insättning av läkemedel, följt av utsättning och dosändring.

Vid uppföljningen i samband med utskrivningarna hade 1 161 förändringsförslag, eller 76 procent, åtgärdats av förskrivande läkare.

– Kontentan är alltså att över hälften av de patienter som jag gjorde läkemedelsavstämning på hade fel i läkemedelslistan, och att tre av fyra av mina förändringsförslag följdes. Dessutom hade många av patienterna läkemedelsrelaterade problem oavsett om listan var korrekt eller inte, säger hon.

På Södersjukhuset har Birgitta Elfsson idag en fast tjänst på ortopeden. Nu i september började även apotekaren Jenni Falgén som klinisk farmaceut på urologi/infektion.

Andra läser