Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Pallbox” stor framgång i Alingsås

Apotekaren Anders Ryberg på Alingsås lasarett och hans kollegor har förbättrat tillgången till läkemedel för patienter i livets slutskede via så kallade pallboxar. Stora resurser sparas med det nya arbetssättet.

Patienter i livets slutskede har ofta skiftande symtomförlopp vilket kan skapa snabba behov av dosförändringar och byte av läkemedel. Att läkemedel inte finns tillgängliga på apotek kan därför vara ett praktiskt problem. Detta faktum kan leda till att behandling fördröjs.

Ofta händer det också att stora mängder uthämtade läkemedel, ofta narkotikaklassade sådana, avsedda för dessa patienter inte kommer till användning utan behöver kasseras.

Båda problemen har adresserats i ett projekt som drivits av bland andra apotekaren Anders Ryberg på Alingsås lasarett.

Idén har varit att bygga upp ett antal förråd i hemsjukvårdens lokaler, så kallade ”pallboxar”, med behovsanpassade mängder av vanliga palliativa läkemedel. I Alingsåsområdet bedrivs den palliativa vården av den kommunala hemsjukvården i samarbete med sjukhuset, där det palliativa teamet vid sjukhuset är ett nav.

Vid ordination hämtas upp till en veckas förbrukning från förråden, och levereras till patienterna inom några timmar. Uppstår akuta behov kan nya läkemedel snabbt levereras. Lasarettet betalar för läkemedlen som patienterna får gratis.

Projektet utvärderades efter det första halvåret via en enkät till de anställda i hemsjukvården. Samtliga som svarade uppgav att arbetssättet gjorde att de bättre och snabbare kunde hjälpa sina patienter, att de behövde lägga mindre tid på läkemedel och att pallboxarna gav patienter och anhöriga mer trygghet.

Utöver detta gjordes betydande besparingar. Kostnaderna för opioider sänktes från 450 000 kronor om året vid starten till 150 000 kronor tre år efter att pallboxarna införts, utan att mängden opioider som patienterna faktiskt använde minskade.

– Den stora framgångsfaktorn är att projektet drivs i samarbete mellan olika parter och professioner, som alla har ett gemensamt mål att förbättra patientsäkerheten och är beredda att jobba på nya sätt för att nå detta. Pallboxen har bidragit till att skapa en bättre vård till lägre kostnad för patienter i livets slutskede, och är idag under etablering på andra sjukhus också, berättar Anders Ryberg.

Projektet presenterades i posterform på patientsäkerhetskonferensen i Stockholm i september.

Andra läser