Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare får skicka remiss till primärvården

Kliniska apotekare i Landstinget i Uppsala län får nu möjlighet att skriva remisser för uppföljning av läkemedelsrelaterade problem i primärvården.

I Landstinget i Uppsala län finns idag 14 kliniska apotekare på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett och i primärvården.

Från april i år ges de kliniska apotekarna möjlighet att skicka remisser till primärvården, när det gäller patienter som vårdas eller har vårdats på Akademiska sjukhuset eller Enköpings lasarett.

Syftet är framför allt att patienter som skrivs ut från sjukhusen och som har kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska få dessa åtgärdade i primärvården.

Enligt information på Akademiskas intranät kommer troligtvis remisser från kliniska apotekare att skickas i liten omfattning till en början för att sedan utvärderas, och om utvärderingen är positiv, successivt öka.

När apotekaren skickar en remiss ska det alltid vara efter överenskommelse med sjukhusläkaren, för att inte riskera att dubbla remisser skickas.

Sedan tidigare finns möjligheten för primärvårds- och sjukhusläkare att skicka remisser till de kliniska apotekarna för läkemedelsgenomgång.

Förfrågningar har hittills skickats via mail, telefon, messenger eller fax, vilket haft flera nackdelar. Hanteringen förenklas nu när de kliniska apotekarna integreras i landstingets journalsystem Cosmics remissystem genom att en ny remissenhet, ”Läkemedelsavdelningen”, skapas. Sedan 2013 har apotekarna skrivit journalanteckningar i Cosmic.

Idag gör apotekare enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar på cirka tio avdelningar och enheter på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Läs mer om utvecklingen inom klinisk farmaci i Uppsala läns landsting här.

Andra läser