Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

NOAK och onkologi väntas driva kostnader

Läkemedelskostnaderna väntas öka med drygt fyra procent om året fram till 2017 i Stockholms läns landsting (SLL). Nya onkologiska preparat och det faktum att NOAK nu finns på Kloka listan väntas driva utvecklingen, enligt en ny rapport.

Rapporten ”Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016-2017” redovisar förväntade totalkostnader för recept- och rekvisitionsläkemedel i landets största landsting.

Totalt prognostiseras läkemedelskostnader på 8,6 miljarder kronor 2016 och 8,9 miljarder 2017. Det innebär ökningar med 4,4 procent respektive 4,3 procent.

De största förväntade kostnadsökningarna härleds till fem läkemedelsgrupper:

1. Monoklonala antikroppar vid onkologiska indikationer – både nya läkemedel, exempelvis vid multipelt myelom, och vidgade indikationer och ökad användning för befintliga läkemedel.

2. Ökad användning av de nya perorala antikoagulantia (NOAK) som sedan 2015 finns med på Kloka Listan

3. Immunsuppressiva medel, introduktion av nya läkemedel vid bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis, lungfibros och eosinofil astma

4. Psykostimulantia och ökad användning av läkemedel vid ADHD

5. Övriga onkologiska medel med nya läkemedel vid exempelvis multipelt myelom, kronisk lymfatisk leukemi, malignt melanom och kolorektalcancer.

Läs rapporten i sin helhet på janusinfo.se.

Andra läser