Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt hårdare tryck på verk

Fortsatta framgångar i EU-arbetet. Men samtidigt fler biverkningsrapporter och förfrågningar parat med många vakanser, ökad sjukfrånvaro och en underfinansierad läkemedelskontroll. LV:s årsredovisning ger en bild av ett ganska ansträngt fjolår på myndigheten.

Tidigare i veckan presenterade Läkemedelsverket sin årsredovisning för 2015.

Där konstateras att myndigheten lyckats behålla sin starka ställning i det europeiska och internationella samarbetet. Verket utses bland annat ofta av EMA till utredande land i samband med godkännanden av nya läkemedel i EU-området.

Men där framgår också att verket upplevde ett ökat tryck på flera nivåer. Såväl förfrågningar till Läkemedelsupplysningen som till Giftinformationscentralen ökade.

Dessutom ökade antalet inkomna biverkningsrapporter för humanläkemedel kraftigt.

”Förenklingar i inrapporteringen via vår webbplats kan vara en trolig förklaring, liksom att vissa landsting har gjort riktade insatser för att öka just biverkningsrapporteringen”, kommenterar Inger Andersson, tillförordnad generaldirektör, i rapportens inledning.

Samtidigt poängterar Läkemedelsverket återigen att den avgiftsbaserade läkemedelskontrollen är underfinansierad. Underskottet avser framför allt de nationella avgifterna för kontroll av läkemedel.

Verket har nyligen inlämnat ett nytt förslag om justering av avgifterna till regeringskansliet.

På flera områden var verkets bemanningssituation ansträngd med många vakanser under fjolåret, och dessutom ökade sjukfrånvaron jämfört med tidigare år.

Ledningen tar enligt Inger Andersson problemen på allvar, och har skapat ett särskilt kompetensråd ”med syfte att tillgodose verksamhetens kompetensbehov på ett resurseffektivt sätt utifrån tydliga prioriteringar”.

Den tillförordnade generaldirektören lyfter särskilt fram tre förbättringsområden inför 2016. Den olagliga näthandeln med läkemedel och narkotika fortsätter att öka, och här behöver verket utveckla och förstärka tillsynen. Det medicintekniska området behöver också förstärkas på grund av ny lagstiftning, liksom apotekstillsynen, skriver Inger Andersson.

Inger Andersson passar i årsredovisningen på att tacka sina medarbetare för ett ”spännande, utmanande och lärorikt” drygt år på verket.

Som vi skrev i vår framåtblickande intervju med Inger Andersson för några veckor sedan så väntas den ordinarie generaldirektören Catharina Andersson Forsman återkomma till jobbet efter sin sjukskrivning på tisdag, den 1 mars.

Andra läser