Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Investera i ökad rådgivning”

Samhället borde investera i utökad rådgivning på apotek – och därmed spara miljarder. Det är budskapet i en ny rapport som Kronans Apotek tagit fram, som innehåller beräkningsmodeller på besparingar som skulle kunna åstadkommas enligt företaget.

I rapporten, ”Apoteksmiljarden 2”, presenteras ett antal beräkningsmodeller på vad en utökad läkemedelsrådgivning på apotek skulle kunna innebära i form av besparingar för samhället.

Om de cirka 190 000 patienter som idag hämtar ut blodtryckssänkande, blodfettsänkande och diabetesläkemedel erbjuds 30 minuters utökad rådgivning av en farmaceut skulle det kosta motsvarande 76 miljoner kronor, enligt rapporten. Men om följden av den utökade rådgivningen blir att 101 personer undviker att drabbas av stroke är det en lönsam affär för samhället, argumenterar Kronan.

Om 1 500 personer, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kunde undvikas genom en utökad rådgivning på apotek innebär det en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor, enligt Kronan.

– I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper. Varför gör vi inte det i Sverige? Vi på Kronans Apotek är övertygade om att apoteken på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra positivt för att förbättra läkemedelsanvändningen och spara stora belopp för hälso- och sjukvården, säger Kronans vd Lars Birkeland i ett pressmeddelande.

Läs Kronans rapport i sin helhet här.

Andra läser