Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verk planerar ny omorganisation

Läkemedelsverket inleder en översyn av delar av verksamhetens organisation. Laboratoriet och kommunikationsenheten är funktioner som sannolikt påverkas.

– Vi inleder nu i november en process där vi gör en översyn av organisationen inom vissa delar av Läkemedelsverket. Vi vill ha en bred förankring på alla nivåer och kommer därför att skapa 4-5 interna arbetsgrupper som kommer att arbeta fram förslag, säger Thomas Ekvall, direktör på Läkemedelsverket, till Svensk Farmaci.

Den senaste större omorganisationen på Läkemedelsverket skedde 2012. Året därpå gjordes smärre förändringar och 2014 skapades en så kallad GD-stab.

– I medarbetarundersökningar har vi sett att vissa har upplevt den nuvarande strukturen som otydlig. Vi ska nu se vad vi kan göra åt det i en brett förankrad förändringsprocess, men vad det i slutändan leder till vet jag inte i nuläget.

Thomas Ekvall vill inte föregå processen, men nämner två förändringar som kan komma att bli aktuella.

– Kommunikationsfunktionen är en ”low hanging fruit” i det här sammanhanget. Det är ju oftast så att en sådan enhet rapporterar direkt till generaldirektören, men så är det inte idag på Läkemedelsverket. Och vår laboratoriefunktion arbetar oftast på uppdrag av tillsynsenheten, men sorterar under verksamhetsområde utveckling. Ett tänkbart scenario är att labbet flyttas in under tillsyn.

Både kommunikationen och labbet ligger idag under VO utveckling. Kommer detta verksamhetsområde att försvinna helt?

– Jag vill inte föregå processen, det är en senare fråga. Men ingenting är omöjligt, säger Thomas Ekvall.

Varför drar ni igång denna förändringsprocess i ett läge när ni inte har er ordinarie GD på plats?

– Vi står i nära kontakt med vår ordinarie GD. Hon är med i loopen och stöder arbetet, säger Thomas Ekvall.

Läkemedelsverkets ordinarie generaldirektör Catarina Andersson-Forsman beräknas återkomma till verket efter årsskiftet efter en sjukdomsperiod.

Andra läser