Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Överlämnade lista till departementet

Sveriges Farmaceuter uppvaktade idag socialdepartementet med inspel inför direktiven till den kommande apoteksutredningen. Direktiven väntas komma inom några månader.

Kristina Fritjofsson och Clary Holtendal från förbundet träffade idag i dag bland andra Morgan Eklund, politiskt sakkunnig (S) på socialdepartementet, och överlämnade en lista med förslag inför direktiven till den nya apoteksutredningen.

Övergripande anser förbundet att syftet med utredningen bör vara att klargöra hur omregleringen påverkat patientsäkerheten.

Förbundet presenterade också en rad förslag inför arbetet med direktiven:

Ge apoteken ett uppdrag kopplat till patientsäkerhet och bättre läkemedelsanvändning

Definiera vad som ingår i apotekens handelsmarginal

Utnyttja den farmaceutiska kompetensen bättre, t ex via strukturerade läkemedelssamtal

Se över hanteringen av receptfria läkemedel utanför apotek – dagens OTC-lista är för lång

Utred hur patientsäkerheten påverkats av apoteksfarmaceuternas arbetssituation, brister i kompetensutveckling, kommersialisering med mera

Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter, tycker att hon fick positiv respons på förslagen.

– Vi fick besked att vi sannolikt kommer att känna igen några av våra förslag i de slutliga direktiven. Vi fick också veta att direktiven väntas komma inom några månader, säger Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Andra läser