Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klinisk farmaci växer åt flera håll i Uppsala län

Utskrivningshjälp, genomgångar på distans och läkemedelsavstämningar i väntrummet på akuten. Uppsalas modell för farmaceuter i sjukvården växer och nu har en vidareutbildad receptarie anställts för första gången.

Landstinget i Uppsala län har idag ett tiotal heltidsanställda farmaceuter som arbetar på sjukhusen i Uppsala och Enköping samt i särskilda boenden och på vårdcentraler.

Den lokala utvecklingen av klinisk farmaci i Uppsala tog fart i början av 00-talet sedan apotekaren Ulrika Gillespie dragit igång pilotprojekt på internmedicin och vårdcentraler.

Länge var farmaceuterna anställda på Apoteket Farmaci men sedan 2012 har landstinget anställt egna kliniska apotekare.

Farmaceuterna arbetar framför allt med läkemedelsgenomgångar på sjukhus, SÄBO, vårdcentraler och på distans.

På sjukhusen arbetar de främst på medicin- och kirurgavdelningar men även inom infektion, geriatrik och psykiatri på Akademiska. Ortopedavdelningen på ”Ackis” har till och med anställt en egen klinisk apotekare.

Mycket av klinikfarmaceuternas arbete är dock förlagt till särskilda boendeformer för äldre – i fjol var farmaceuter verksamma på 13 boenden i hela länet.

En relativt nytillkommen arbetsuppgift som vissa av apotekarna har är den så kallade utskrivningshjälpen som Svensk Farmaci skrev om i fjol.

Här gör kliniska apotekare läkemedelsavstämningar för patienter som ska flyttas till korttidsboenden.

Satsningen gav positiva resultat i en pilot och har nu permanentats. En vidareutbildad receptarie anställdes nyligen av landstinget inom ramen för denna verksamhet.

Under en period satsade landstinget också på en särskild apotekarbemannad läkemedelsmottagning på Akademiska, som Svensk Farmaci gjorde ett reportage från 2012. Den existerar dock inte längre.

I ett annat projekt har man låtit kliniska apotekare träffa patienter under deras väntan på UAS akutmottagning. Läkemedelslistor stämdes av och kunde ges till läkaren innan denne träffade patienten.

Anncharlotte Grudén är en av de landstingsanställda apotekarna, och jobbar framför allt i primärvården.

– Det här är sammantaget en växande verksamhet som sprider sig åt många håll. När klinisk farmaci startade var det ganska sjukhuscentrerat eftersom det till stor del drevs av eldsjälar på sjukhusapoteken men nu växer det i många riktningar, inte minst i primärvården. Det är väldigt stimulerande och efterfrågan på våra tjänster är stor, säger Anncharlotte Grudén till Svensk Farmaci.

FOTNOT: Tidningen Ä, Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevårds tidskrift, gjorde i vintras en genomgång av klinisk farmaci-verksamheterna i Landstinget i Uppsala län i en översiktsartikel. Vissa av faktauppgifterna i denna text är hämtade därifrån.

Andra läser