Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ingen motsättning i TLV:s och regionens beslut”

Nydebuterade MS-patienter i Skåne får – till skillnad från patienter i Stockholm och Göteborg – i första hand en gammal interferonbaserad sprutbehandling. Skånes läkemedelschef, apotekaren Maria Landgren, får kritik för inkonsekvens - men slår ifrån sig. UPPDATERAD 12:16

I fjol fick två nya tablettbehandlingar mot MS, dimetylfumarat (Tecfidera) och teriflunomid (Aubagio), klartecken för subvention av TLV. Läs mer i vårt MS-tema i nummer 4/14.

Framför allt Biogen Idecs Tecfidera har nu fått ett stort genomslag i vården. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna/Huddinge och Sahlgrenska i Göteborg sätts de flesta nyinsjuknade med skovvis MS idag in på läkemedlet.

Men detta gäller inte i Region Skåne där Läkemedelsrådet i april antog nya MS-riktlinjer.

Där framgår att patienterna i första hand ska pröva interferoner i sprutform och först i andra hand nyare preparat som Tecfidera.

– Av kostnads-, men också av säkerhetsskäl, ska vi sätta in betainterferon i första hand. Vi har ännu ingen långtidsuppföljning på de nya tablettbehandlingarna, säger Petra Nilsson, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, till Dagens Medicin.

Läkemedelsrådets ställningstagande togs trots att TLV i fjol beslutade att Tecfidera är kostnadseffektivt som förstahandsval. EMA hade dessförinnan godkänt Tecfidera som en första linjens behandling.

Region Skånes läkemedelschef, apotekaren Maria Landgren, har en speciell roll i frågan.

Hon är dels ledamot i Läkemedelsrådet – men också TLV:s beslutande nämnd.

En branschperson som kontaktat Svensk Farmaci tycker att det är märkligt att Maria Landgren på nationell nivå å ena sidan beslutat att Tecfidera ska subventioneras och användas – men på regional nivå är med och beslutar att Skåne ska “fortsätta använda de gamla sprutorna”. “Även om hon haft avvikande åsikt i något av fallen borde en förklaring vara på sin plats”, säger personen.

Maria Landgren säger till Svensk Farmaci att hon inte haft några invändningar mot något av besluten. Hon håller inte med om att det finns någon konflikt i dem.

– Det finns ingen motsättning mellan de här besluten. TLV har konstaterat kostnadseffektivitet i förhållande till ett jämförelsepreparat. Våra behandlingsrekommendationer spänner över hela fältet vilket är något annat, det är också motiverat med en viss försiktighet gentemot helt nya läkemedel inledningsvis. Vi har några gånger blivit “brända” av nya läkemedel som senare behövt dras tillbaka inom MS och andra terapiområden. Men beslut kan också omprövas, 2016 kommer ju uppföljande data för Tecfidera, säger hon.

– Man kan jämföra med antikoagulantia-området, där TLV konstaterade att Pradaxa var kostnadseffektivt i en jämförelse med Waran, men där Socialstyrelsens nationella riktlinjer till en början ändå rekommenderade Waran.

Andra läser