Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SKL: ”Lagen måste ändras”

I ett brev sätter SKL och Inera press på regeringen att ta initiativ till en snabb lagändring, så att utvecklingen av den samlade läkemedelslistan kan komma igång igen. Vården måste få samma överblick som farmaceuterna på apotek, menar SKL.

Sedan flera år arbetar bolaget Inera på landstingens uppdrag med att skapa en samlad läkemedelslista för alla patienter som ska vara tillgänglig direkt i varje vårdgivares journalsystem.

Men i mars meddelade Inera att det tekniska utvecklingsarbetet i projektet tvingas ta en tillfällig paus. Projektet omfattar en nationell ordinationsdatabas, NOD.

Enligt Ineras vd Johan Assarsson är det inte försvarbart att fortsätta den tekniska utvecklingen innan det – bland annat – skett en anpassning av receptregisterlagen.

I en skrivelse till regeringen begär nu Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Inera att lagstiftningen så skyndsamt som möjligt justeras.

– Även om frågan uppmärksammats i e-hälsokommitténs betänkande är detta så pass brådskande och av sådan vikt att det bör genomföras separat och i förväg, säger Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, i en presskommentar.

Han jämför vårdpersonalens bristande överblick av patienternas samlade läkemedelsanvändning idag med apotekspersonalens situation.

– Farmaceuter på landets alla apotek har tillgång till samtliga patienters förskrivna och sparade recept i receptregistret, vilket i praktiken är en fullständig källa över cirka 98 procent av alla öppenvårdsordinationer som görs i Sverige. Det är varken rimligt eller i patienternas intresse att den som vårdar en patient och ordinerar läkemedel har en sämre bild av patientens läkemedelsbehandling än den som lämnar ut läkemedlet på apotek, säger Hans Karlsson.

Andra läser