Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek slimmas – mindre personal trots generösare öppet

Antalet anställda på öppenvårdsapotek inom Apoteket AB minskade med 58 under fjolåret, trots att öppettiderna utökades motsvarande 20 nya apotek.

Som vi skrev innan påsk ökade Apoteket AB i fjol öppettiderna på sina apotek med motsvarande 20 nya apoteksetableringar. Detta enligt års- och hållbarhetsredovisningen för 2014.

Samtidigt sjönk medelantalet anställda i bolaget från 2013 års siffra på 3 899 till 3 474 under fjolåret. Knappt 11 procent av personalstyrkan lämnade alltså på bara ett år.

Fjolårets personalminskningar berörde till stor del overheadfunktioner.

I årsredovisningen fanns inga särskilda siffror för de anställda på apoteken, och därför efterfrågade Svensk Farmaci sådana uppgifter.

När vi nu fått dessa så framgår att även antalet anställda på apotek minskat totalt sett, trots att öppettiderna ökat så markant (vi har dock inga uppgifter om personalutvecklingen specifikt på de apotek som ökat öppettiderna).

Medeltalet anställda på apotek var i fjol 2 416, att jämföra med 2 474 år 2013. Det innebär en minskning med 58 apotekstjänster under fjolåret.

– Vi har gjort successiva anpassningar när personal slutar. Det har framförallt handlat om kassapersonal, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, uttryckte farhågor inför situationen i vår förra artikel.

– Den bild vi oftast får av våra apoteksanställda medlemmar idag, och det gäller inte specifikt för Apoteket AB, är tråkigt nog att organisationerna slimmas allt mer, sa hon då.

– Nu kan vi konstatera att den situation som medlemmarna beskriver har bekräftats i siffror. Drar man in på kassapersonal innebär det förstås att den övriga personalen, där farmaceuterna utgör en stor del, måste göra deras jobb också. Då blir det mindre tid kvar till farmaceutisk rådgivning vilket är en bekymmersam utveckling, säger Kristina Niemi.

Andra läser