Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Samarbete med apotekare får gott betyg

Samarbetet med kliniska apotekare värderades högt av de sjukhusläkare i Västerbottens län som intervjuades i en ny kvalitativ studie.

Charlotta Vinterflod är receptarie och anställd vid läkemedelsenheten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hon har precis slutfört en kvalitativ studie över inställningen hos sjukhusläkare i Västerbotten till samarbete med kliniskt verksamma apotekare.

Charlotta Vinterflod är även apotekarstudent vid Umeå universitet och den kvalitativa studien, ”Physicians perceptions on clinical pharmacy services”, utgör hennes mastersarbete.

I studien utfördes semi-strukturerade intervjuer med nio läkare i tre kommuner. Läkarna hade alla erfarenhet av att samarbeta med kliniska apotekare.

Apotekartjänsterna värderades och beskrevs positivt av samtliga deltagare. Samarbetet med apotekaren sågs generellt som en möjlighet för läkaren att lära sig mer om farmakologisk behandling och diskutera patientens läkemedelsbehandling mer i detalj.

Läkarna ansåg att arbetet sannolikt förbättrar patientutfall, men vissa påpekade att det inte finns evidensstöd för positiva långtidseffekter av arbetssättet.

Alla läkare kände till att apotekarnas roll i arbetsmodellen är att leda läkemedelsgenomgångar, men de flesta kunde bara beskriva ett fåtal av de arbetsuppgifter som apotekaren genomför inom ramen för detta.

Apotekarna beskrevs av läkarna som läkemedelsexperter och deras rekommendationer uppfattades generellt som kliniskt relevanta. Samtliga intervjuade läkare ville fortsätta samarbetet med apotekarna.

Enligt Charlotta Vinterflod är hennes studie den första som kartlägger läkares syn på kliniska farmaceuttjänster i norra Sverige.

Några citat från läkare som deltog i studien finns i denna artikel från förra veckan.

Andra läser